For forældrene

Hvis du/I er forældre til børn hos BispebjergSpejderne, er der flere måder hvorpå, I aktivt kan få indflydelse og samtidig støtte de aktiviteter, vi tilbyder.

Det er meget vigtigt for kvaliteten i spejderaktiviteterne, at forældrene tilkendegiver, hvordan de – og ikke mindst deres børn – oplever dem. Derfor lægger vi, hos BispebjergSpejderne, stor vægt på en god forældrekontakt. I den forbindelse er Bestyrelsen en vigtig faktor.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ligesom i så mange andre virksomheder og har forskellige pligter og ansvar.
Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi samt har det juridiske ansvar over for myndigheder og korps.

Hvordan vælges bestyrelsen?

Bestyrelsen består af gruppelederen, et par gruppeassistenter, et par enhedsledere og et antal forældre-repræsentanter, der vælges på det årlige gruppemøde (generalforsamling), blandt forældrene til børn i gruppen under 17 år.
Bestyrelsen kan suppleres med andre voksne, der har interesse for gruppens arbejde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer.

Hvad laver Bestyrelsen? 

Alt.…… eller næsten
Bestyrelsen laver et budget en gang om året, og ved hjælp af kassereren holder Bestyrelsen øje med at budgettet holdes hen over året.
Bestyrelsen sørger for en arbejdsdeling i gruppen, så lederne kan koncentrere sig om arbejdet med børnene.
Bestyrelsen inddrager hjælp til praktisk arbejde fra støtteforeningen, Gamle Bjørne.

Hvor tit holdes der bestyrelsesmøder?

Bestyrelsen holder møder fire til seks gange om året, eller når der er behov.


Du er altid velkommen til at kontakte Bestyrelsesformanden for at høre nærmere.

Mail: formand[a]bispebjergspejderne.dk