For forældrene

Hvis du/I er forældre til børn hos Bispebjergspejderne, er der flere måder hvorpå, I aktivt kan få indflydelse og samtidig støtte de aktiviteter, vi tilbyder.

Det er meget vigtigt for kvaliteten i spejderaktiviteterne, at forældrene tilkendegiver, hvordan de – og ikke mindst deres børn – oplever dem. Derfor lægger vi, hos BispebjergSpejderne, stor vægt på en god forældrekontakt. I den forbindelse er grupperådet en vigtig faktor.

Grupperådet

Grupperådet er gruppens “bestyrelse”, og ligesom i så mange andre virksomheder har grupperådet forskellige pligter og ansvar.
Grupperådet er ansvarlig for gruppens økonomi samt har det juridiske ansvar over for myndigheder og korps.

Hvordan vælges Grupperådet?

Grupperådet består af gruppelederen, et par gruppeassistenter, et par enhedsledere og et antal forældre-repræsentanter, der vælges på det årlige gruppemøde, blandt forældrene til børn i gruppen under 17 år.
Grupperådet kan suppleres med andre voksne, der har interesse for gruppens arbejde.
Grupperådet konstituerer sig selv med en formand og en kasserer.

Hvad laver Grupperådet? 

Alt.…… eller næsten
Grupperådet laver et budget en gang om året, og ved hjælp af kassereren holder Grupperådet øje med at budgettet holdes hen over året.
Grupperådet sørger for en arbejdsdeling i gruppen, så lederne kan koncentrere sig om arbejdet med børnene.
Grupperådet inddrager hjælp til praktisk arbejde fra støtteforeningen, Gamle Bjørne.

Hvor tit holdes der grupperådsmøder?

Grupperådet holder møder fire til seks gange om året, eller når der er behov.

 


Du er altid velkommen til at kontakte Grupperådsformanden for at høre nærmere.

Mail: grupperaadsformand[a]bispebjergspejderne.dk